Restaurant

Det er i dag blitt viktigere enn noensinne for restaurantbransjen å imøtekomme krav og forventninger i henhold til miljø og bærekraft. Man har innsett at alle har et samfunnsansvar og en rolle i å ta mer bærekraftige valg som ikke påvirker miljøet negativ forstand.

Kundene er blitt mer bevisste på miljøaspektene rundt restaurantdrift som matsvinn, bruk av engangsartikler og betydningen av kortreist mat. I tillegg stilles det strenge krav fra myndigheter og forvaltningsorganer i forhold til hygiene og renhold. Alle disse faktorene er med på å påvirke behov og planleggingen av avfallsløsninger hos serveringsbransjen.

Næringen kjennetegnes av spesielle hensyn til estetikk, renhold og hygiene. Utstyr bør velges med tanke på at de både skal være effektive, funksjonelle og kostnadsbesparende. Det kan være behov for spesialutstyr som avfallskjølere, komprimatorer og egnede poser som også kan bidra til bedre hygiene og et renere miljø.

Typisk for serveringsbransjen er kravene til hygiene og at matavfall dermed skaper spesielle utfordringer med tanke på lukt, smuss og for å forhindre skadedyr. I tillegg bør man ha gode løsninger for gjenvinnbare fraksjoner som papp, plast, glass og metall. Gode avfallsløsninger som er tilpasset er viktig for å sikre at mest mulig av avfallet blir resirkulert og gjenvunnet, og at minst mulig havner i restavfallet.

 

Finn ditt nærmeste Retura-kontor

Snakk med oss i Retura Norge

Anbefalt utstyr

Vi i Retura har god kompetanse på å tilrettelegge gode løsninger for restaurantbransjen. Vi vet at alle restauranter er forskjellige med ulike behov. Vi hjelper deg og din virksomhet med å sette sammen de beste løsningene som passer for deg og din virksomhet, med tanke på plass, hentefrekvens og kildesortering.

Matavfall uemballert
 • 140 liter beholder

Sortert restavfall
 • 660 liter

Klar glassemballasje med metall
 • 660 liter beholder

Blandet papir, papp og kartong
 • 360 liter beholder

Fett, vegetabilske oljer
 • 200 liter fat

Klar plastfolie LDPE
 • 240 liter sekk

Keramikk og porselen
 • 240 liter beholder

Farget plastfolie LDPE
 • 240 liter sekk

Lysstoffrør og sparepærer
 • Lysstoffrørkasse

Batterier
 • Batterikasse

Flasker, kanner og brett
 • 800 liter sekk

Rengjøringsmidler
 • 60 liter fat

Spraybokser
 • 60 liter fat

Matavfall emballert
 • 140 liter beholder

Miljørapportering

Full kontroll på innsamlede mengder

Vår miljørapportering gir deg full kontroll på innsamlede avfallsmengder og kostnader. Vi skreddersyr rapporteringen slik at den til enhver tid dekker dine behov.

Slik kommer du igang
Del på: