AvfallstyperPlastFarget plastfolie LDPE

Farget plastfolie LDPE

Colored plastic foil LDPE

Oversikt over hva som sorteres som farget plastfolie (LDPE). Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

30. januar 2024

NS-nr

1711

Hva kan leveres

All klar og farget plastfolie fra emballasje merket med symbol 04 PELD. Emballasjefolie, strekkfilm, krympeplast, bobleplast, byggeplast, poser og sekker.

Krav
  • Må være tørr, ren og fri for andre plastkvaliteter
  • Ikke stroppebånd og lignende
  • Ikke «knitreplast»
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i 240 l perforerte sekker, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være emballasjepresse. Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Presses i baller for lagring og videretransport til gjenvinner.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning. Plasten vaskes og smeltes til granulat som benyttes som råstoff til produksjon av nye plastprodukter, f.eks. bæreposer og søppelsekker.

Ytterligere informasjon

En kilo granulat (folie) som gjenvinnes, tilsvarer 2 kilo råolje.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.