Om oss

Retura er en av landets ledende gjenvinningsaktører og vi tilbyr komplette avfallsløsninger for næringslivet. Vi har fokus på kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger i et sirkulærøkonomisk perspektiv. 

Vår unike landsdekkende tilstedeværelse danner grunnlaget for lokal verdiskaping over hele landet. Med en samlet omsetning på over 2,5 milliarder NOK og flere hundre ansatte, fordelt på 24 virksomheter, skaper vi verdier og arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Sammen med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere jobber vi hver dag for et miljø i balanse.

Vår visjon

Et miljø i balanse – Norges beste avfallsløsninger, nasjonalt og lokalt.

Vår visjon og våre verdier går hånd i hånd. Vi er stolte av å bidra til at alle kan bli med på det grønne skifte og overgangen fra lineær- til sirkulærøkonomi. I dialog med våre kunder kan vi i fellesskap utvikle en bransjestandard som skaper verdier for våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere basert på en bærekraftig forretningsmodell.

Våre verdier

Vår virksomhet er verdibasert. Våre verdier er vår daglige motivasjon og veiviser til kontinuerlig å være på offensiven og utvikle nye og bedre løsninger for både kundene og miljøet; ja, Retura = RENT!

Redelig

Vi er opptatt av at alle våre kunder til en hver tid har optimale avfalls-, gjenvinnings- og bærekraftsløsninger.

Energisk

Vi har stor fokus på kompetansedeling og –heving og søker kontinuerlig innovasjon og forbedring i hele verdikjeden.

Nær

Vi har solid geografisk tilstedeværelse og ønsker i størst mulig grad å benytte løsninger i nærmiljøet.

Trygg

Vi er et heleid norsk selskap med solide industrielle eiere og et sterkt fokus på kvalitet og miljø.