Om Retura

Retura er en av landets største gjenvinningsaktører og vi tilbyr et komplett tilbud av avfallstjenester. Retura har fokus på leveranse av fremtidsrettede og miljøriktige avfallsløsninger. Med grønn konkurransekraft i fokus, ønsker vi å være Norges ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet. Vår unike landsdekkende tilstedeværelse danner grunnlaget for lokal verdiskaping over hele landet. Med en samlet omsetning på over 2,5 milliarder NOK og flere hundre ansatte, fordelt på 24 virksomheter, skaper vi verdier og arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Sammen med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere jobber vi hver dag for et miljø i balanse.

Vår visjon

Et miljø i balanse – Norges beste avfallsløsninger, nasjonalt og lokalt.

Retura er Norges ledende leverandør av bærekraftige og kostnadseffektive avfallsløsninger for næringslivet, og jobber hver dag for et miljø i balanse. Vi skal være kundens foretrukne leverandør, nasjonalt og lokalt.

Vår visjon og våre verdier går hånd i hånd. Vi er stolte av å bidra til at alle kan bli med på det grønne skifte. I dialog med våre kunder kan vi i fellesskap utvikle en bransjestandard som skaper verdier for våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere basert på en bærekraftig forretningsmodell.

Våre verdier

Vår virksomhet og ledelse er verdibasert. Våre verdier er vår daglige motivasjon og veiviser til kontinuerlig å være på offensiven og utvikle nye og bedre løsninger for både kundene og miljøet.

Redelig

Retura er:

 • pålitelig og holder det vi lover
 • profesjonell og leverer i tråd med kundens forventninger
 • opptatt av å levere best praksis på alle fagområder
 • kundens sparringspartner og rådgiver på avfallsløsninger
 • pådriver for kunnskaps- og kompetansedeling

Retura har stort fokus på kompetansedeling og kompetanseheving. Slik sikrer vi at alle kunder til enhver tid har de optimale løsningene og får den beste oppfølgingen.

Energisk

Retura:

 • er effektiv og positiv i alt vi gjør
 • utfordrer dagens løsninger og videreutvikler bransjen
 • har en tett dialog med kunden og er pådriver for optimalisering og kontinuerlig forbedring
 • arbeider systematisk med innovasjon og forbedring

Retura er pådrivere for kontinuerlig innovasjon og forbedring i hele verdikjeden. Slik utvikler vi oss selv og bidrar til verdiskapning hos våre kunder og samarbeidspartnere.

Nær

Retura har:

 • unik lokalkunnskap
 • solid geografisk tilstedeværelse og tett oppfølging
 • ressurser som alltid er tilgjengelig for kunden
 • fokus på å fostre gode og langsiktige kunderelasjoner

Retura har som mål å være der kunden er. Vi har fokus på kortreist avfall, og ønsker i størst mulig grad å benytte løsninger i nærmiljøet. Slik sikrer vi lokal forankring og tilhørighet.

Trygg

Retura:

 • har solide industrielle eiere
 • er et 100% norskeid selskap
 • er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001
 • tar samfunnsansvar
 • har et sterkt fokus på miljøet

Retura er et heleid norsk selskap, med solide industrielle eiere og et sterkt fokus på kvalitet og miljø. Vi tar samfunnsansvar ved at vi har et høyt miljøfokus i samsvar med nasjonale mål og ambisjoner.