Om oss

Vi tilbyr komplette avfallsløsninger for næringslivet. Vår unike landsdekkende tilstedeværelse danner grunnlaget for lokal verdiskaping. Vi leverer kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger i et sirkulærøkonomisk perspektiv. 

Med en samlet omsetning på over 2,5 milliarder NOK og flere hundre ansatte, fordelt på 24 virksomheter, skaper vi verdier og arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Sammen med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere jobber vi hver dag for et miljø i balanse.

Vår visjon

Vi bidrar til det grønne skifte – bærekraftig gjenvinning over hele landet

Vår visjon er å bidra til at alle kan bli med på det grønne skifte og overgangen fra lineær- til sirkulærøkonomi. Vi utvikler, i samarbeid med våre kunder, en verdiskapende bransjestandard. En standard som er basert på en bærekraftig forretningsmodell som skaper verdier for våre medarbeidere, samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Våre verdier

Ja! Retura = RENT!

Vår virksomhet er verdibasert. Vi finner vår daglige motivasjon i våre verdier. Verdiene inspirerer oss til kontinuerlig å være på offensiven og utvikle nye og bedre løsninger for både kundene og miljøet.

Redelig

Vi er opptatt av at alle våre kunder til enhver tid har optimale avfalls-, gjenvinnings- og bærekraftsløsninger.

Energisk

Kompetansedeling og -heving har høy prioritet. Vi søker kontinuerlig innovasjon og forbedring i hele verdikjeden

Nær

Vi har solid geografisk tilstedeværelse og ønsker i størst mulig grad å benytte løsninger i nærmiljøet.

Trygg

Vi er et heleid norsk selskap med solide industrielle eiere og et sterkt fokus på bærekraft, kvalitet og miljø.