AvfallstyperPapir, papp og kartongBlandet papir, papp og kartong

Blandet papir, papp og kartong

Mixed paper, cardboard

Oversikt over hva som sorteres som blandet papir, papp og kartong. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

30. januar 2024

NS-nr

1299

Hva kan leveres

Alt av rent papir, bølgepapp, brunt papir, massiv papp og kartong.

Krav
  • Må være fri for våtsterke kvaliteter, drikkebeger og drikkekartong
  • Ikke plastbelagt papir, tørkepapir, servietter, matpapir og gavepapir
  • Lagres tørt – maks 10 % fuktinnhold
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i beholder, bur, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være emballasjepresse eller rullekomprimator.
Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Sorteres i ulike papirkvaliteter. Presses i baller for lagring og videretransport til papirfabrikk.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning. Er råstoff til produksjon av nye papir- og papprodukter.

Ytterligere informasjon

Ett tonn returpapir tilsvarer i ny papirproduksjon, råstoff fra 14 trær.
Pris reguleres etter Euwid-indeksen.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser, f.eks. ved feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.