AvfallstyperFarlig avfallLysstoffrør og sparepærer

Lysstoffrør og sparepærer

Fluorescent tubes and energy-saving light bulbs

Oversikt over hva som sorteres som lysstoffrør og sparepærer. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

NS 7086

Hva kan leveres

Alle typer lysstoffrør og sparepærer.

Krav
  • Må ikke knuses
  • Leveres uemballert i egnet oppsamlingsutstyr
  • Må ikke være blandet med andre avfallstyper
Innsamling

Oppsamling i eske, hylse, beholder, bur eller fat.
Transporteres med skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg.
Omlastes for mellomlagring og videretransport til behandler for destruksjon.

Gjenvinning

Glass og metall benyttes til materialgjenvinning som råstoff til produksjon av nye produkter. Alle farlige stoffer, gass/kvikksølv blir forsvarlig destruert.

Ytterligere informasjon

Underlagt forskrift om farlig avfall og EE-forskrift.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Må ikke knuses, for å unngå skadelig pulver og damp fra kvikksølv.