Butikk

Fraksjonsmerker

1111_Emballert matavfall

11 kr

Avfallsplakater

1111_Emballert matavfall

30 kr850 kr

Fraksjonsmerker

1111_Matavfall

11 kr

Avfallsplakater

1111_Matavfall

30 kr850 kr

Fraksjonsmerker

1111_Uemballert matavfall

11 kr

Avfallsplakater

1111_Uemballert matavfall

30 kr850 kr

Fraksjonsmerker

1128_Frityrolje

11 kr

Avfallsplakater

1128_Frityrolje

30 kr850 kr

Fraksjonsmerker

1131_Hageavfall

11 kr

Avfallsplakater

1131_Hageavfall

30 kr850 kr

Fraksjonsmerker

1141_Rent trevirke

11 kr

Avfallsplakater

1141_Rent trevirke

30 kr850 kr
11 kr

Fraksjonsmerker

1149_Blandet trevirke

11 kr

Avfallsplakater

1149_Blandet trevirke

30 kr850 kr

Fraksjonsmerker

1149_Trevirke

15 kr550 kr

Avfallsplakater

1149_Trevirke

30 kr850 kr

Fraksjonsmerker

1211_Aviser og magasiner

11 kr

Avfallsplakater

1211_Aviser og magasiner

30 kr850 kr
11 kr

Avfallsplakater

1221_Brunt papir og papp

30 kr850 kr

Fraksjonsmerker

1221_Papp

11 kr

Avfallsplakater

1221_Papp

30 kr850 kr

Fraksjonsmerker

1231_Emballasjekartong

11 kr