Finn ditt nærmeste Retura-kontor

Snakk med oss i Retura Norge

Se ditt miljøregnskap iBalanse

Finn ditt nærmeste Retura-kontor

Snakk med oss i Retura Norge

Se ditt miljøregnskap iBalanse

Bærekraftig gjenvinning over hele landet

Våre leveranser

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Vi i Retura kombinerer høy kompetanse med unik lokalkunnskap og tar alltid hensyn til bærekraft, miljø og økonomi.

Be om råd

Sorteringsveiledning

Riktig valg av utstyr og god opplæring er avgjørende for best mulig avfallssortering. For at driftsfasen skal bli så problemfri som mulig, er vi i Retura opptatt av å gi deg god sorteringsveiledning.

Bli kjent med oss

Miljørapportering

Vår miljørapportering gir deg full kontroll på innsamlede avfallsmengder og kostnader. Vi skreddersyr rapporteringen slik at den til enhver tid dekker dine behov.

Få full kontroll

Bærekraftig gjenvinning over hele landet

Vi bidrar til en bærekraftig utvikling i alle landets fylker med vår unike posisjon som en av Norges største gjenvinningsaktører. Vi har en reell mulighet og et klart ansvar til å bidra til en utvikling som imøtekommer dagens behov og styrker kommende generasjoners behov. Vi skaper verdier i alle landets fylker.

Se våre mål