Finn ditt nærmeste Retura-kontor

Snakk med oss i Retura Norge

Se ditt miljøregnskap iBalanse

Finn ditt nærmeste Retura-kontor

Snakk med oss i Retura Norge

Se ditt miljøregnskap iBalanse

Bærekraftig gjenvinning over hele landet

Våre leveranser

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura kombinerer høy kompetanse med unik lokalkunnskap, som tar hensyn til miljø og økonomi.

Be om råd

Sorteringsveiledning

Retura er opptatt av at implementeringen gjennomføres grundig slik at driftsfasen skal bli så problemfri som mulig. Riktig valg av utstyr og god opplæring er avgjørende.

Bli kjent med oss

Miljørapportering

Vi rapporterer i henhold til kundens behov. Våre rapporter gir full kontroll på innsamlede avfallsmengder og kostnader.

Få full kontroll

Bærekraft

Et miljø i balanse

Vår unike landsdekkende tilstedeværelse danner grunnlag for lokal verdiskapning i alle landes fylker. Vi har dermed en reell mulighet og et klart ansvar, sammen med våre kunder, til å bidra til en bærekraftig utvikling – en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov.

Se våre mål