Kompetanseutvikling

Vi skaper nye muligheter for våre medarbeidere slik at de kan utvikle nye ferdigheter og bruke disse ferdighetene til å skape en forskjell – for virksomheten vår, for våre kunder, for våre samarbeidspartnere og for samfunnet.
Ved å jobbe sammen, inspirere hverandre og etablere nye forbindelser skaper vi et miljø for læring der vi jobber sammen, støtter hverandre og deler innsikt og ideer. Basert på våre verdier etterstreber vi hele tiden å være i forkant av utviklingen og være innovative, slik at vi realiserer vårt mål om å være den ledende aktøren i bransjen – i dag og i morgen. Vårt tilbud omfatter både studiepoenggivende programmer på høyskolenivå, samt kortere kurs.

Kompetanseutvikling satt i system

Retura Kompetanse

Retura Akademiet

Retura Akademiet tilbyr en pakke med studiepoenggivende kurs. Dette er utvalgte emner på høyskolenivå som tilbys i samarbeid med Høyskolen Kristiania.

I tillegg til de studiepoenggivende kursene vil Ladegaard Norge gi hver deltaker verdifulle verktøy til sin personlige utviklingsplan samt casebasert trening med siktemål å skape relevans, identitet, felles forståelse og samhold.

Retura Akademiet kan gjennomføres av alle, men har medarbeidere med lederansvar og/eller salg/kundekontakt som primære målgrupper.

Retura Skolen

Vil bli re-etablert på et senere tidspunkt. Retura Skolen er tenkt satt sammen av frittstående kortere kurs (normalt 2 dager fysiske samling pr. kurs)

 • Introduksjonskurs for nyansatte
 • Kundebehandling for sjåfører
 • Kundebehandling for administrativt ansatte

Retura Akademiet

Retura Akademiet går over to år (4 semestre) og tilbyr studiepoenggivende kurs i samarbeid med Høyskolen Kristiania. Retura Akademiet kan gjennomføres av alle, men har medarbeidere med lederansvar og/eller salg/kundekontakt som primære målgrupper. Det første kullet har oppstart høsten 2021. Hvert semester starter et nytt kull med mellom 15 og 20 personer. De obligatoriske emnene i Retura Akademiet er:
 • Key Account Management
 • Innføring i strategi
 • Forhandling og påvirkning
I fjerde semester kan man velge mellom:
 • Organisasjon og ledelse
 • Arbeidsmiljø og psykologi
 • Salgsledelse
 • Prosjekt- og prosesstyring
 • Bedriftsøkonomi
Hvert emne i Retura Akademiet gir 7,5 studiepoeng. 7,5 studiepoeng per semester gir 15 studiepoeng per år, som gir 30 studiepoeng totalt. Til sammenligning er et fulltidsstudium 60 studiepoeng per år. I tillegg til de studiepoenggivende kursene vil Ladegaard Norge gi hver deltaker verdifulle verktøy til sin personlige utviklingsplan samt casebasert trening med siktemål å skape relevans, identitet, felles forståelse og samhold.
Hovedkomponentene i Retura Akademiet består av fysiske samlinger, selvstendige studier, praksis og oppfølging.

Forelesninger og samlinger

Vi samles fysisk og på nettfor å få innsikt, lære noe nytt, diskutere, gjøreoppgaver, motivere hverandre og etablerebeste praksis.

Selvstendige studier

Nettstudier som gir verdifull kunnskap til å utvikle seg selv og håndtere arbeids-hverdagen enda bedre.

Praksis

Vi trener på læring ved å iverksette og utarbeide et konkret initiativ, prosjekt eller aktivitet i egen organisasjon.

Oppfølging

Vi spiller hverandre gode, diskuterer erfaringer, og støtter hverandre på veien mot nye vaner og bedre resultater. Vi danner «praksisgrupper».

Utdannelse og jobb

Å studere mens du jobber gir motivasjon, inspirasjon og utvikling i hverdagen. Kursene er tilrettelagt for deg som er i full jobb og lagt opp slik at du får jobbe med praktiske oppgaver fra din arbeidshverdag underveis.

JA TAKK, JEG VIL GJERNE HØRE MER OM RETURA AKADEMIET

  Dersom du har spørsmål eller andre henvendelser angående Retura Akademiet, send en e-post til: kompetanse@retura.no