Rådgivning

Avfallshåndtering krever spesialkunnskap. Retura kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder de rette avfallsløsningene – som tar hensyn til både miljø og økonomi.

Et grundig forarbeid sikrer løsninger som er bærekraftige, økonomiske og praktiske. Vi er behjelpelige med kartlegging av bedriftens avfall og vet hvilke løsninger som lønner seg.

Verdien av smart avfallshåndtering er stor, man sparer både tid, plass og penger. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. Alt dette er i trygge hender med Retura på laget. Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001. Kort sagt, vi vet hvordan vi skal hjelpe deg og miljøet på beste måte!

Vår vei til gode avfallsløsninger

Finn ditt nærmeste Retura-kontor

Snakk med oss i Retura Norge