AvfallstyperMatavfallMatavfall uemballert

Matavfall uemballert

Unpackaged food waste

Oversikt over hva som sorteres som uemballert matavfall. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

31. januar 2024

NS-nr

1111

Hva kan leveres

Rent matavfall som kjøtt, fisk, frukt, grønnsaker, bakevarer, kaffe og lignende. Hovedsakelig matavfall fra storhusholdning, matvareforretninger og næringsmiddelindustrien.

Krav
  • Må være fri for emballasje, bestikk, servietter o.l.
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i 140 liter og 240 liter beholdere med innersekk. Transporteres med skapbil eller komprimatorbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Leveres til biogassanlegg, kompostering- eller forbrenningsanlegg. Vask av beholdere dersom det ikke benyttes innersekk.

Gjenvinning

Er råstoff til produksjon av biogass, hvor resten blir benyttet til jordforbedring. Ved kompostering blir det til ny matjord. Ved forbrenning har matavfall ingen brennverdi, så nytteverdien går tapt.

Ytterligere informasjon

Hentes minimum én gang per uke. Bør oppbevares kjølig.
Det er forbud mot bruk av matrester til dyrefôr.
Behandling/gjenvinningsordning varierer i de ulike landsdelene.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.