Karriere i Retura

Takk for at du viser interesse for å jobbe hos oss! Ledige stillinger vil publiseres her når vi søker etter nye medarbeidere.

Du er alltid velkommen til å søke på ledige stillinger hos oss, eller sende inn en åpen søknad. Vi ønsker å informere om at vi lagrer alle søknader som aktive søkere i 6 måneder.

Hvem er Retura?

Retura er en ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet. Vi er en totalleverandør, som betyr at vi håndterer alt avfall, fra alle bransjer, over hele landet. Vår lokalkunnskap er unik, ganske enkelt fordi ingen dekker landet bedre enn oss. Sammen med våre kunder spiller vi på lag med miljøet og jobber for at mest mulig av avfallet skal komme til nytte som resirkulerte produkter. Retura er eid av både kommunale og private aktører og er en franchisebasert kjede. Med flere hundre ansatte og en omsetning på over 2,5 milliarder, fordelt på 24 operative driftselskap, er vi en av landets største aktører i vår bransje, og en stor bidragsyter til å sette miljø og gjenvinning på dagsordenen.

Retura Norge er sentralleddet i Retura  – med fokusområder som tjenesteutvikling, salg, rådgivning, administrasjon og miljørapportering inn mot landsdekkende og regionale storkunder, samt være en støttefunksjon og et kompetansesenter for de 24 operative Retura-selskapene.

 

Hva gjør oss spesielle?

Samfunnsoppdrag

Et miljø i balanse – Norges beste avfallsløsninger, nasjonalt og lokalt.

Retura er Norges ledende leverandør av bærekraftige og kostnadseffektive avfallsløsninger for næringslivet, og jobber hver dag for et miljø i balanse. Vi skal være kundens foretrukne leverandør, nasjonalt og lokalt.

Vår visjon og våre verdier går hånd i hånd. Vi er stolte av å bidra til at alle kan kan ta del i det grønne skiftet. I dialog med våre kunder kan vi i fellesskap utvikle en bransjestandard som skaper verdier for våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere basert på en bærekraftig forretningsmodell.

Våre verdier

Redelig

I Retura har vi gode holdninger, har en profesjonell tilnærming til kollegaer og arbeidet vi gjør. Vi er ærlige og ansvarlige i alt vi foretar oss. Vi holder det vi lover, og gjør det som er avtalt og forventet i alle sammenhenger.

Energisk

Vi er fremoverlente, løsningsorienterte og har fokus på kontinuerlig forbedring. I Retura har vi mulighet til å jobbe med spennende oppgaver i en variert arbeidshverdag med personlige og faglige utfordringer. Det er høyt tempo og det er viktig å ha det gøy på jobben.

Nær

Retura er preget av en flat struktur, og kommunikasjonsveiene i Retura er korte og enkle. Alle ansatte er her for hverandre, og det er en lav terskel for både be om, og å få hjelp til, oppgaver og informasjon.

Trygg

Retura er en trygg, forutsigbar arbeidsplass. Hos oss har vi stor takhøyde og gode arbeidsforhold. Vi er sertifisert ihht. kvalitets- og miljøstanderen ISO 9001 og 14001. Helse, miljø og sikkerhet er hovedprioritet foran alt.