AvfallstyperMasserKeramikk og porselen

Keramikk og porselen

Ceramics and porcelain

Oversikt over hva som sorteres som keramikk og porselen. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1618

Hva kan leveres

Alle materialer av keramikk og porselen som blomsterpotter, toaletter, servanter, kopper og tallerkener.

Krav
  • Må være fritt for deler av metall, plast og lignende
  • Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i beholdere eller containere.
Transporteres med skapbil, lift- eller krokbil.

 

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Knuses, mellomlagres og transporteres til godkjent mottak.

Gjenvinning

Deponeres.

Ytterligere informasjon

Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.