AvfallstyperPlastFlasker, kanner og brett

Flasker, kanner og brett

Bottles and racks

Oversikt over hva som sorteres som flasker, kanner og brett. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

30. januar 2024

NS-nr

1721

Hva kan leveres

Alt av hardplastemballasje som flasker, dunker, fat og tønner opp til 100 liter, plantebrett og potter, spann, brett og hylser.

Krav
  • Må være tomt, rent og tørt
  • Ikke emballasje for farlig avfall merket med faresymbol eller brannfarlig
  • Må være fritt for andre plastkvaliteter
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i sekker, beholder, på pall, bur eller container. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være emballasjepresse. Transporteres med skapbil, lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Presses i baller for lagring og videretransport til gjenvinner.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning. Sorteres i ulike kvaliteter (PP, HDPE, PE og PS). Vaskes, kvernes og smeltes om til regranulat, som benyttes som råvare til produksjon av nye plastprodukter f.eks. leker, verktøyesker, paller, avfallsbeholdere, rør, bøtter og møbler.

Ytterligere informasjon

CO2 utslipp reduseres med 2,7 kg per kilo gjenvunnet plastemballasje.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.