Miljø- og kvalitetspolitikk

Vårt mål er å tilby markedet de beste avfallsløsningene med hensyn til klima, miljø og økonomi. Vi tilbyr sentralavtaler på avfallstjenester for næringslivet i hele landet.

Selskapene våre skal håndtere avfallet på en bærekraftig og forskriftsmessig måte. Alle våre avfallsanlegg skal ha de tillatelser og godkjenninger som kreves for å håndtere avfall.

Driftsselskapene og hovedkontoret skal som et minimum, være sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

  • Vi skal sammen med kundene våre finne løsninger slik at avfallet kan bli material- eller energigjenvunnet.
  • Våre råd om avfallsløsninger skal bidra til reduksjon av forurensning.
  • Vi skal i alt vi gjør, tenke ressursoptimalisering og bærekraft.
  • Vi skal være en pådriver overfor våre kunder for at de skal oppnå sine miljømål.
  • Vi forplikter oss til å kontinuerlig jobbe for forbedringer ved å være sertifiserte etter ISO 9001 og 14001.
  • Våre aktiviteter skal være tuftet på våre kjerneverdier: redelig, energisk, nær og trygg.