Sertifiseringer

Returas virksomhetsstyringssystem er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2015 og kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

Alle selskap i ReturaGruppen er sertifisert iht disse standardene. Nedenfor finner du linker til sertifikatene i pdf-format. Retura Norge har valgt KIWA som sertifiseringsorgan for miljø- og kvalitetsstandardene.

Miljø – ISO 14001:2015

Vårt miljøsertifikat viser at Returas miljøstyringssystem er målt opp mot, og er i samsvar med en standard for god miljøledelse KIWA som en uavhengig tredjepart følger opp at Retura arbeider aktivt for å redusere bedriftens og våre tjenesters miljøbelastninger til et minimum.

Kvalitet – ISO 9001:2015

Vårt sertifikat er en bekreftelse på at vi er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og at vi oppfyller standardens krav. Dette er en prosessorientert standard og legger vekt på kontinuerlig forbedring og tilfredse kunder.

I tillegg er Retura Norge sertifisert med følgende kvalifiseringsordninger

Transportbransjen i Norden: TransQ
Energibransjen i Norden: Sellihca
Den norske og danske olje- og gassektoren: Achilles JQS
Leverandørregister for bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge: StartBANK