Drift

Retura jobber etter avfallspyramiden. Vårt hovedfokus er at avfallet sorteres slik at det aller meste kan materialgjenvinnes. 

Vi samler inn og leverer avfall til våre godkjente avfallsmottak. Usortert avfall som kommer inn på våre anlegg, vil gjennomgå en ytterligere sortering som sikrer en høy grad av materialgjenvinning. 

Vi sørger alltid for hensiktsmessige oppsamlingsenheter på returpunkter og miljøstasjoner, tilpasset type avfallsfraksjon og mengde. 

Vi sørger for synlig og tydelig merking av oppsamlingsenhetene. På den måten bidrar vi til at brukeren sorterer riktig. I tillegg tilbyr vi ulike former for informasjonsmateriell tilpasset kundens behov og krav.

I Retura har transportoptimalisering høy prioritet. Våre avfallsløsninger skal medføre færrest mulig transporter. Vi fornyer bilparken vår kontinuerlig for å tilfredsstille alle miljøkrav i henhold til miljøbelastning og miljømål. Dette gjelder blant annet bruk av fornybare drivstoffalternativer, bruk av støysvake biler og bruk av partikkelfilter. 

Våre analyser og rapporter gir regelmessige tilbakemeldinger om status og tiltak for å sikre kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger. 

Service og veiledning er særdeles viktig for oss. Sammen med våre kunder vil vi skape kostnadsbesparelser og merverdier gjennom utveksling av ideer, erfaring og kompetanse.

Kundene blir betjent sentralt av kundeansvarlig og lokalt gjennom våre landsdekkende selskaper.

Finn ditt nærmeste Retura-kontor

Snakk med oss i Retura Norge