UtstyrBatterikasse

Batterikasse

Batterier er en av de mest vanlige avfallstypene, men det er viktig å merke seg at batterier også innebærer en viss risiko når de blir håndtert og lagret feil.

En batterikasse er en spesialisert beholder designet for sikker lagring og transport av batterier. De er konstruert for å beskytte mot potensielle farer som lekkasje, kortslutning og korrosjon, som kan oppstå når batterier er utsatt for fuktighet eller varme.

Plasser brukte eller nye batterier i batterikassen. Hold forskjellige batterityper adskilt for å unngå kortslutninger.

Sørg for at batterikassen er tett forseglet for å beskytte mot fuktighet og korrosjon.

Oppbevar batterikassen på et kjølig, tørt sted, helst et sted som er utilgjengelig for barn.

Batterikasser kan bestilles hos våre selskaper. Alle våre selskaper leier ut kasser.

Ved å bruke en batterikasse sikrer du at dere har trygg lagring og håndtering av batterier samtidig som du bidrar til å beskytte miljøet. Husk alltid å resirkulere brukte batterier på riktig måte ved å sortere de ut og oppbevare de forsvarlig til de blir håndtert av oss eller innlevert på mottak for farlig avfall.

Batterikasse omfatter følgende utstyrsstyper:

  • Boks

Avfall du kan sortere i Batterikasse