AvfallstyperMatavfallMatavfall emballert

Matavfall emballert

Packaged food waste

Oversikt over hva som sorteres som emballert matavfall. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

31. januar 2024

NS-nr

1111

Hva kan leveres

Emballert matavfall som kjøtt, fisk, frukt, grønnsaker, bakevarer, kaffeog lignende. Hovedsakelig matvarer som er feilprodusert, utgått på dato eller er rester fra storhusholdning, matvareforretninger og næringsmiddelindustrien.

Krav
  • Må være fri for bestikk, servietter og lignende
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i 140 liter og 240 liter beholdere med innersekk. Transporteres med skapbil eller komprimatorbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Leveres til biogassanlegg, kompostering- eller forbrenningsanlegg. Vask av beholdere dersom det ikke benyttes innersekk.

Gjenvinning

Er råstoff til produksjon av biogass, hvor emballasje går til forbrenning og resten blir benyttet til jordforbedring. Ved kompostering blir det til ny matjord og emballasje går til forbrenning. Ved forbrenning har emballert matavfall liten brennverdi, hvor nytteverdien av matavfallet går tapt.

Ytterligere informasjon

Hentes minimum én gang per uke. Bør oppbevares kjølig.
Det er forbud mot bruk av matrester til dyrefôr.
Behandling/gjenvinningsordning varierer i de ulike landsdelene.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.