AvfallstyperGlassKlar glassemballasje med metall

Klar glassemballasje med metall

Clear glass packaging with metal

Oversikt over hva som sorteres som klar glassemballsje med metall. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1321

Hva kan leveres

Alt av klare glassflasker eller annen emballasje brukt til næringsmidler, eks. syltetøyglass, vin-, øl- og brusflasker. Metallemballasje som hermetikkbokser, brus- og ølbokser.

Krav
  • Må være rene og tomme
  • Må ikke være innblandet med keramikk, porselen, krystall, drikkeglass, peisglass eller ildfaste former
  • Må ikke inneholde glass fra kjemisk eller farmasøytisk industri, sykehus og lignende
  • Må ikke ha inneholdt farlig avfall som f.eks. maling, lim, lakk, plantevernmidler og lignende
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i beholder eller container. Behandlingsutstyr hos kunde kan være glassknuser, men da må knust glass leveres separat til gjenvinner.
Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Omlastes for lagring og videretransport til gjenvinner.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning. Glass er råstoff til produksjon av nytt glass og Glava isolasjon. Det mest finknuste glasset brukes til å produsere Glasopor skumglass som har en god isolerende effekt og brukes som lett byggemateriale for eksempel som lettfylling i vei og anlegg.

Metall er råstoff til nye metallprodukter som sykler, hermetikkbokser, spiker og skruer.

Ytterligere informasjon

Når det brukes kildesortert glass i glassproduksjon, spares 20 % energi. Det er i gjennomsnitt 80 % resirkulert glass i en grønn glassflaske.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.