Kontinuerlige forbedringer

Fra avfall til gjenvinning og bærekraft – over hele landet – med full oppmerksomhet på kontinuerlige forbedringer.

Vi har en solid metodikk som sikrer kontinuerlige forbedringer av våre tjenester. Dette innebærer blant annet: 

  • Reduksjon av avfallskostnader for kunden. 
  • Reduksjon av antall transporter. 
  • Korrekt utstyr og merking i henhold til avfallsmengder per fraksjon.
  • Økt kildesortering. 
  • Vi tilbyr alltid avfallsutstyr som bidrar til færrest mulig tømminger. 
  • Vi mener suksessfaktoren for å oppnå optimale avfallsløsninger ligger i tett dialog sentralt, gode og systematiske analyser, samt god lokal oppfølging med hver enkelt kunde. 

Finn ditt nærmeste Retura-kontor

Snakk med oss i Retura Norge