Kontinuerlige forbedringer

Fra avfall til gjenvinning og bærekraft –  over hele landet – med fokus på kontinuerlige forbedringer.

Vi har utarbeidet en solid metodikk for å sikre kontinuerlige forbedringer av våre tjenester. Dette innebærer blant annet: 

  • Reduksjon av avfallskostander for kunde 
  • Reduksjon av antall transporter 
  • Korrekt utstyr og merking i henhold til avfallsmengder per fraksjon
  • Økt kildesortering 

Vi har alltid fokus på å tilby avfallsutstyr som bidrar til færrest mulig tømminger. 

Vi mener suksessfaktoren for å oppnå optimale avfallsløsninger ligger i tett dialog sentralt, gode og systematiske analyser, samt god lokal oppfølging hos hvert enkelt kunde.

Finn ditt nærmeste Retura-kontor

Snakk med oss i Retura Norge