Nøkkelpersonell

Retura Norge – Best på landsdekkende avfallsløsninger

Retura Norge er sentralleddet i Retura og har hovedkontor i Lillestrøm. Retura Norge eier, forvalter og videreutvikler et velrenommert og landsdekkende konsept for markedsføring, salg og leveranse av fremtidsrettede, miljøriktige avfallsløsninger. Organisasjonen har fokus på tjenesteutvikling, salg, rådgivning, administrasjon og miljørapportering inn mot landsdekkende og regionale storkunder, samt være en støttefunksjon og et kompetansesenter for de 25 operative Retura-selskapene.

Nils Einar Aas
Daglig leder

95 06 51 40

nils.einar.aas@retura.no

Anders Riiber
Salgssjef

95 03 90 68

anders.riiber@retura.no

Helena Willumsen
Salgssjef

99 44 32 32

helena.willumsen@retura.no

Lasse Falskog
Markeds- og utviklingsansvarlig

41 48 46 48

lasse.falskog@retura.no

Kathrine Ekern
Markeds- og kvalitetskoordinator

95 91 96 45

kathrine.ekern@retura.no

Trine Allré Flesvig
Økonomi- og kundekonsulent

91 62 23 25

trine-allre.flesvig@retura.no

Mikkel Solbakken
Forretningsanalytiker

90 93 95 39

mikkel.solbakken@retura.no

Girl with long hair in black jacket smiling

Sanne Horup
Salgskoordinator

90 21 12 90

sanne.horup@retura.no