Nøkkelpersonell

 

Retura Norge – Best på landsdekkende avfallsløsninger

Retura Norge er sentralleddet i Retura og har hovedkontor i Lillestrøm. Retura Norge eier, forvalter og videreutvikler et velrenommert og landsdekkende konsept for markedsføring, salg og leveranse av fremtidsrettede, miljøriktige avfallsløsninger. Organisasjonen har fokus på tjenesteutvikling, salg, rådgivning, administrasjon og miljørapportering inn mot landsdekkende og regionale storkunder, samt være en støttefunksjon og et kompetansesenter for de 25 operative Retura-selskapene.

Nils Einar Aas

Anders Riiber

Helena Willumsen

Karoline Hansen

Lasse Falskog

Trine Allré Flesvig

Økonomi- og kundekonsulent

916 22 325

trine-allre.flesvig@retura.no

Kathrine Ekern