AvfallstyperMatavfallFett, vegetabilske oljer

Fett, vegetabilske oljer

Grease, cooking oil

Oversikt over hva som sorteres som fett og vegatabilske oljer. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

31. januar 2024

NS-nr

1128

Hva kan leveres

Frityrolje fra restauranter, spisesteder og kafeer. Brukt matolje og fett.

Krav
  • Må være fritt for emballasje
  • Må ikke inneholde noe som ikke er frityrolje
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i IBC beholder, 200 l fat eller i små kanner. Hentes med skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottakssted. Omlasting og videretransport til behandlingsanlegg/sluttbruker.

Gjenvinning

Materialgjenvinnes til biofyringsolje, biodiesel, teknisk olje eller biogass.

Ytterligere informasjon

Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.