AvfallstyperFarlig avfallBatterier

Batterier

Batteries

Oversikt over hva som sorteres som batterier. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

7082 7084 7093 7094

Hva kan leveres

Kvikksølvholdige batterier (NS 7082) finnes oftest som knappcellebatterier. Forekommer i klokker, kalkulatorer, dataspill, høreapparater og lignende. Kadmiumholdige batterier (NS 7084) er oppladbare batterier som finnes i datamaskiner, verktøy, mobiltelefoner o.l. Som oftest merket «rechargeable» eller «Ni/Cd». Småbatterier (7093) er alkaliske og brunstensbatterier. Disse finnes i alle typer og former, og blir brukt i alle typer apparater, leker, verktøy osv. De er ikke oppladbare. Litiumbatterier (7094) forekommer som oftest i nødraketter, bluss, datamaskiner og kameraer.

Krav
  • Skal sorteres etter gruppe og deklareres separat
  • Ikke blandes i samme emballasje pga. videre behandling
  • Ikke bilbatterier
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i plastboks eller fat med lokk. Oppsamlingsutstyr byttes og transporteres med ADR skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg. Sorteres, omemballeres og lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning

Metall går til materialgjenvinning og er råstoff til nye metallprodukter. Resten av batteriet blir destruert.

Ytterligere informasjon

Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)» ref. Kapittel 11 «Farlig avfall».
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Vanlige lommelyktbatterier produsert etter 1995 inneholder ingen miljøfarlige stoffer og kan sorteres som restavfall.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse som f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Kolli med Litiumbatterier skal være tydelig merket «Inneholder Litiumceller».