Campingplass

Campingnæringen har som mange andre næringer fått et økt fokus på mer bærekraftig drift. Avfallshåndteringen blir sådan et vesentlig miljøaspekt ved driften av en campingplass.

Avfall fra campingplasser er klassifisert som næringsavfall av norske miljømyndigheter. Det betyr at eier av campingplass er ansvarlig for å etablere og drifte velfungerende avfallsløsninger.

Campingplasser har ofte både en blanding av faste og nye besøkende. Det betyr at selv om noen er godt kjent med løsningene for avfallshåndtering, så vil det være andre som trenger mer informasjon. Dette krever en nøye organisering av avfallsløsninger, og godt merkede områder slik at det er lett for gjestene å sortere riktig. Resepsjonsområde kan for eksempel ha sorteringsveileder og annet materiell som gir informasjon om områdets rutiner for avfallshåndtering. Dette kan også være med på å forsterke inntrykket av at campingplassen har fokus på miljø og bærekraft.

Det er også viktig med tilstrekkelig utstyr som tømmes ofte slik at man unngår overfylte beholdere og containere. Ryddige og fine områder har ofte en effekt på gjester ved at de også blir flinkere til å rydde etter seg.

Finn ditt nærmeste Retura-kontor

Snakk med oss i Retura Norge

Anbefalt utstyr

Vi i Retura har god erfaring med å tilpasse velfungerende avfallsløsninger som både tar hensyn til miljø og økonomi. Basert på vår erfaring har vi satt opp et forslag til utstyr med utgangspunkt i campingnæringen. Hvis du ønsker en skreddersydd løsning ta gjerne kontakt med oss direkte, så hjelper vi deg gjerne i gang!

Matavfall uemballert
 • 140 liter beholder

Fett, vegetabilske oljer
 • 200 liter fat

Blandet trevirke
 • 10 m3 container

Blandet papir, papp og kartong
 • 10 m3 lukket liftcontainer

Klar plastfolie LDPE
 • 240 liter sekk

Blandet plast
 • 800 liter sekk

Blandet EE-avfall
 • EE-bur

Klar glassemballasje med metall
 • 5 m3 kombicontainer

Lysstoffrør og sparepærer
 • Lysstoffrørkasse

Maling, lim, lakk
 • Stor kasse

Batterier
 • Batterikasse

Blandet avfall
 • 10 m3 liftcontainer

Sortert restavfall
 • 10 m3 lukket liftcontainer

Miljørapportering

Full kontroll på innsamlede mengder

Vår miljørapportering gir deg full kontroll på innsamlede avfallsmengder og kostnader. Vi skreddersyr rapporteringen slik at den til enhver tid dekker dine behov.

Slik kommer du igang
Del på: