AvfallstyperEE-avfallBlandet EE-avfall

Blandet EE-avfall

E-waste

Oversikt over hva som sorteres som blandet EE-avfall. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

1599

Hva kan leveres

Alt av elektriske og elektroniske produkter. EE-avfall er alle produkter som bruker eller leder strøm – enten fra strømnettet eller batteri. Som f.eks. datautstyr, kontormaskiner, radio og TV-apparater, lamper, el-kabler, varmtvannsbeholdere, mobiltelefoner, el-verktøy o.l.

Krav
  • Må være fri for emballasje
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i EE-bur, beholder eller container. Kan også benytte pall med karmer.
Transporteres med skapbil eller liftbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Sorteres, lagres og transporteres til godkjent behandler for miljøsanering/fraksjonering, hvor miljøskadelige komponenter fjernes.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning/energigjenvinning:

  • Jern og metaller blir råstoff til nye produkter
  • Data- og TV-skjermer går til materialgjenvinning
  • Plast og trevirke går til energigjenvinning
  • Farlig avfall blir levert til forsvarlig sluttbehandling
Ytterligere informasjon

Egen forskrift fra 1999 pålegger produsenter, importører og forhandlere av EE-produkter konkrete plikter i forbindelse med mottak, sortering og gjenvinning.
Det er tre returselskaper for EE-avfall: RENAS, Norsirk og ERP Norway AS.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.