UtstyrContainere

Containere

Vi tilbyr er stort utvalg av containere i ulike størrelser som dekker et hvert behov.

Vi fører et stort utvalg av både åpne og lukkede containere – og vi hjelper deg å finne frem til den optimale løsningen med tanke på plass, sortering og hentefrekvens.

Standard utstyr

Krokcontainer

En krokcontainer er godt egnet til bl.a. oppsamling og transport av avfall og resirkulerbare materialer, bygningsavfall og annet.

Spesifikasjoner

Kapasitet: 12-30 m3

Kombicontainere

En kombicontainer er beregnet til oppsamling og transport av blandet avfall, papir, papp, plast og glass.

Spesifikasjoner

Kapasitet: 4,5-10 m3

Liftcontainer

En liftcontainer egner seg godt til oppsamling og transport av ulike typer avfall: blandet avfall, metallskrap, bygningsavfall og treavfall. Denne finnes også sertifisert for løfting med kran.

Spesifikasjoner

Kapasitet: 10 m3