AvfallstyperPlastBlandet plast

Blandet plast

Mixed plastic

Oversikt over hva som sorteres som blandet plast. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

1799

Hva kan leveres

Alt av plastemballasje, myk og hard, f.eks. stroppebånd, krympeplast, bobleplast og strekkfilm.

Krav
  • Må være fri for produktrester
  • Må ikke ha inneholdt farlig avfall
  • Må være fri for plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater
  • Kan ikke inneholde PVC
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner eller har inneholdt farlig avfall
Innsamling

Oppsamling i sekker, beholder, bur, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være emballasjepresse.
Transporteres med lift- eller krokbil, skapbil eller komprimatorbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Presses i baller for mellomlagring og videretransport til forbrenningsanlegg.

Gjenvinning

Benyttes til energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse f.eks. ved feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.