Larver er løsningen

Retura er med på å løse matavfallutfordringen på vestlandet

Visste du at melbillelarver inneholder 49% proteiner? Og visste du at larvene kan spise matavfallet vårt? Et nytt samarbeid mellom Retura BIR Bedrift og selskapet Invertapro, kan gi nye muligheter for å sortere ut matavfall på Vestlandet.

 

Larver er fremtidens løsning

Samarbeidet består i at Retura BIR Bedrift klassifiserer og leverer matavfall som blir fôr til larvene. Matavfallet som kommer inn på anlegget til BIR Bedrift må klassifiseres etter opprinnelse, slik at vi vet nøyaktig hvor maten kommer fra, og at det er en ressurs som egner seg for larvene sitt konsum. På denne måten kan matavfall fra næringslivet bli til en viktig ressurs for produksjon av dyrefôr, og i fremtiden også mat til mennesker.

Biogassanlegg har lenge vært et omdiskutert tema på Vestlandet. Miljøpådriverne i Bergen vil gjøre noe mer med matavfallet enn å bare levere det til energigjenvinning. På grunn av lite jordbruk, og særlig fravær av kornproduksjon lokalt, er det vanskelig å få brukt opp bioresten som blir igjen etter produksjon av biogass. Dette har gjort at energigjenvinning har blitt sett på som den mest hensiktsmessige gjenvinningsmetoden, i og rundt Bergen. Dette var frem til Invertapro kom på banen, med en løsning så sirkulær at det nesten gikk rundt for oss.

I fremtiden blir kanskje larver en naturlig ingrediens i matretter

Invertapro er et selskap som holder til på Voss utenfor Bergen. De avler og forsker på melbillelarver, hvordan disse insektene kan spise forskjellige typer avfall, og gjøre proteinfattig mat om til proteiner. Larvene kan nemlig spise ting som mennesker og andre dyr ikke kan spise.  Når larvene i neste omgang høstes, kan de bli til proteinmel i produksjon av fiskefôr, dyrefôr, eller for de ekstra tøffe av oss, kan larvene tørkes og kanskje bli til proteinrik larvetaco?

Insekter konsumeres allerede av mennesker i store deler av verden i dag. Mange mener at det bare er et spørsmål om tid før man må begynne å se på alternativer til mindre miljøvennlig mat, som kjøtt. Invertapro mener at det først og fremst er kulturmessige sperrer vi må utfordre før larvetaco er å finne i alle norske hjem. Kanskje proteinbrød bakt med mel fra larver er et fint sted å starte?

Invertapro sitt initiativ kan løse utfordringen med behandling av matavfall på Vestlandet. Miljøbevisste Bergensere har i lang tid etterspurt sorteringsmuligheter for matavfall. Selv om vi først og fremst bør lære oss å spise opp maten, vil det alltid være noen rester igjen, enten fra matproduksjon eller når mat blir for gammelt for mennesker å spise. Larver som løsning er derfor en fremtidsrettet mulighet som er svært aktuell for Vestlandet, med sin store fiskeproduksjon. For visste du at 60% av dietten til laks og ørret i naturen, er insekt? Larvene spiser matrestene våre, larvene blir til fiskefôr, fisken spiser seg rik på proteiner, og vi spiser fisken. Prosessen er naturlig, bærekraftig og sirkulær.

Matavfall brukes i produksjon av insekter og larver, som igjen blir bl.a. dyrefôr.

Retura BIR Bedrift er svært stolt av å være den første avfallsaktøren som tilbyr sine kunder en løsning for matavfall som strekker seg så høyt opp i gjenvinningspyramiden.

Dette prosjektet gjenspeiler det Retura står for – vi skal ha den lokale kunnskapen og tilstedeværelsen, samtidig som vi skal dekke hele landet. På Vestlandet har vi nå muligheten til å være med på å sikre bedre ressursutnyttelse, samtidig som vi tar sirkulærøkonomien til et nytt nivå. Her er det ikke bare bedriften som driver med sirkulærøkonomi, her tar vi like godt med hele regionen, store og små.

Melbillelarver inneholder et høyverdig protein, som kan nytes av både store og små.