Retura hedrer HENT med miljøpris for bærekraftig byggeprosjekt

I hele Norge, fra sør til nord, jobber vi i Retura for å fremme bærekraft og miljøansvar. En viktig del av vår misjon er å bidra til det grønne skifte ved å finne de beste og mest bærekraftige lokale avfallsløsningene for våre kunder. For å lykkes er vi avhengig av et godt samarbeid med kunden hvor miljøprestasjoner og oppnåelse av felles miljømål står i sentrum. Som et tiltak på dette har vi etablert en egen pris og utmerkelse som går ved navn Returaprisen som skal hedre kunder som går den ekstra milen for en mer bærekraftig og grønn fremtid.

De lokale selskapene får dele ut én pris hvert år til en kunde de mener har fortjent ekstra oppmerksomhet og skryt for sitt engasjement rundt klima og miljø. Denne gangen er det vårt lokale selskap i Bodø, Retura IRIS, som deler ut sin andre pris. Retura-prisen går denne gangen til HENT som har utmerket seg med en imponerende sorteringsgrad av avfallet fra byggingen av blått bygg på Nord Universitet – hele 96% er sortert.

HENT setter ny standard med Nord Universitet

Det er innsatsen ved HENT sitt Blått bygg-prosjekt ved Nord Universitet som hedres med Returaprisen. Med en imponerende sorteringsgrad på 96 % har HENT vist at det er mulig å drive byggeplasser med minimal miljøpåvirkning.

Innsats og samarbeid for miljøet


HENT har tilrettelagt for god kildesortering ved å ha lettilgjengelige containere og tydelig skilting. I tillegg har et tett og godt samarbeid med Returas avdeling i Bodø vært med på å bidra til suksess.

Ole Jørgen Nordbakken overrekker pris og blomster til Arbeidsleder/HMS-leder for Hent Blått bygg Ingvild Bolsøy Vassbotn

Overgår forventningene

Med et kreav om 90 % sorteringsgrad fra Statsbygg har HENT ikke bare innfridd, men også overgått disse forventningene. Valget om å minimere bruk av restavfallcontainere understreker HENTs dedikasjon til bærekraft.

Nytenkning gjennom ombruk

HENT har også startet et samarbeid med Salten Ombrukssentral, noe som reduserer avfall og fremmer gjenbruk. Dette viser at god avfallshåndtering ikke bare handler om sortering, men også om å finne nye hjem for brukbare materialer.

Vi i Retura er stolte over å anerkjenne selskaper som HENT, som viser vei for bærekraftige byggeprosjekter. Deres arbeid på Blått bygg er et flott eksemel på hvordan dedikasjon til miljøet kan gjennomsyre hele prosjekter og lede til imponerende resultater.