Retura investerer i Indre Østfold

Retura Østfold bygger sorteringshall på anlegget sitt i Askim. Hallen forventes ferdigstilt rundt årsskiftet. Det er forventet at bedret logistikk og infrastruktur vil gi gjenvinningsanlegget et enormt løft i årene som kommer.

Områdene ved Stegen avfallsanlegg i Askim står ovenfor store forandringer, og første etappe er unnagjort. Nylig ble det støpt en betongplate på nesten 6000 kvadratmeter. Denne vil utgjøre hjertet i morgendagens avfallshåndtering på anlegget. Retura Østfold har store planer om å gjennomføre flere byggeprosjekter, som på sikt skal sørge for at håndteringen av avfall i all hovedsak foregår under tak.

Tom Erik Mellegård, Daglig Leder, Retura Østfold

– Vi er veldig fornøyde med å endelig få en sorteringshall på anlegget vårt. Frem til nå har vi sortert alt avfall utendørs, og det er ikke en optimal løsning for blant annet fraksjoner som papp og papir, som tiltrekker seg mye fuktighet, dersom det skulle komme store nedbørsmengder. 

I tillegg vil problemer som flygeavfall og fugleaktivitet på sikt bli redusert til et minimum, forteller Tom Erik Mellegård, Daglig Leder, Retura Østfold.

Et moderne avfallsmottak fungerer som en produksjonsbedrift som bidrar med viktige funksjoner inn i sirkulærøkonomien. Kjernevirksomheten er gjenvinning av avfall til nye råvarer. Stegen avfallsanlegg har i tillegg til deponi, blant annet konsesjon for sortering og omlasting av næringsavfall. Rent praktisk betyr det at man har mottak av avfall som metall, papp, papir, trevirke, plast, farlig avfall m.m. Når man håndterer så mange typer avfall og driver en produksjonsbedrift, er det viktig å holde det rent og ryddig på anlegget, samt ivareta god kontroll på varestrømmene. God infrastruktur og logistikk er helt essensielt for å lykkes med disse punktene, og nøkkelen til suksess er å ha minst mulig lagret og gode rutiner for transport inn og ut.

– Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap og spesialutstyr. Det er helt nødvendig å legge store ressurser i å være oppdatert, hele tiden ha den nødvendige kompetansen og det rette utstyret. Investeringene våre skal sikre løsninger som er miljøriktige, økonomiske og praktiske, forteller Tom Erik Mellegård.

Det er nødvendig å ruste seg slik at man er i stand til å møte nye krav og forskrifter fra myndighetene, men også for å kunne tilby de mest miljøvennlige og økonomisk lønnsomme løsningene. Samtidig er det viktig å sikre at alt avfall fra alle steder i Norge, både store og små, bidrar inn i den sirkulære økonomien. For at Norge skal lykkes med å bidra til økt materialgjenvinning, er det viktig at alle drar sin del av lasset for fellesskapets beste, og det er akkurat det Retura Østfold gjør med disse nye investeringene.

– Vi registrerer at en del virksomheter, både i vår bransje og andre, ønsker å sentralisere mest mulig. Det prioriteres å ha funksjoner som kundesenter, salgsapparat etc. samlet på et sted, og at det viktigste er å ha gode løsninger og kapasitet i de befolkningstette områdene, samtidig som man bygger seg ned i de mindre befolkningstette områdene.

Vi i Retura ønsker å være en motvekt til dette, og vi mener det er mulig å ha lønnsomme og optimaliserte løsninger også utenom storbyene, uten at det skal gå på bekostning av noe annet. Vi har tro på at en solid lokal forankring, ved at vi bidrar med løsninger og arbeidsplasser i lokalsamfunnet, vil gi oss en styrket posisjon mange steder i landet. Nettopp derfor er NÆR en av våre kjerneverdier – vi ønsker å være der kundene er. Vi er overbevist om at ved å satse lokalt, vil dette gi oss økt konkurransekraft også nasjonalt, opplyser Lasse Falskog i Retura Norge.