Returaprisen til Thon Vestkanten Storsenter

– Vi er stolte av å ha kunder som jobber hardt for å skape gode løsninger som resulterer i god kildesortering, og står frem som et eksempel til etterfølgelse, sier Stian Arriagada Ølnes, salgs- og kundeansvarlig i Retura BIR Bedrift.

Da det ble bestemt at vi skulle tildele Returaprisen til en av våre Retura-kunder som har utmerket seg spesielt, var Stian kjapp med å utnevne Thon Vestkanten Storsenter som vinner.

– Vestkanten Storsenter har fra første stund vist seg som en innovativ foregangsaktør for kildesortering på kjøpesentre.

Pilotprosjektet som ble en suksess

I september 2020 startet Retura BIR Bedrift og Carrot (da WasteIQ) et pilotprosjekt i samarbeid med Vestkanten Storsenter. Prosjektet skulle gå over seks måneder, med stort fokus på å få opp sorteringsgraden. Målet var at kjøpesenteret skulle bli Thons mest bærekraftige.

– Pilotprosjektet ble en suksess, og «leietakerløsningen» er allerede rullet ut til over ti kjøpesentre på Vestlandet og Østlandet. De har vært villig til å teste ulike metoder for å finne den beste løsningen for sine leietakere, forteller Stian entusiastisk.

Med over hundre leietakere har det vært et stort prosjekt hvor vi har vært avhengig av godt samarbeid.

– I 2022 ble det oppnådd en sorteringsgrad på 62,6 %. Det er ikke verst for et kjøpesenter med over hundre leietakere i mange ulike bransjer.

Komprimatorer er plassbesparende, reduserer transport, har adgangskontroll og gjør det lett for leietakerne å veie avfallet. Og ikke minst ser de stilig ut!

Sortering av kaffegrut

Kaffegrut er et eksempel på hvor villig senteret har vært til å prøve nye ting for å få best mulig sorteringsgrad og få gjenvunnet så mye av avfallet som mulig.

– Leietakerne sorterer kaffegruten for seg og ikke i matavfallet for å se hvor store mengder de kaster. Når det kommer gode løsninger hvor kaffegruten kan utnyttes på bedre måter, har Vestkanten allerede lagt til rette for utsortering av kaffegrut for alle leietakerne, forteller Stian.

Utsortering av farlig avfall og kaffegrut i Miljøstasjonen.

Godt samarbeid


For å sikre en smidig overgang til Retura BIR Bedrift hadde vi i oppstarten en grundig gjennomgang på senteret for alle involverte. Deretter har vi hatt jevnlige oppfølgingsmøter og fått gjort eventuelle tilpasninger for å sikre en god løsning for både Retura BIR Bedrift og Vestkanten Storsenter.