Gratulerer med dagen jenter!

Det er den internasjonale kvinnedagen!

I dag ønsker vi å rette oppmerksomheten mot kvinner i avfallsbransjen! Tradisjonelt har avfallsbransjen vært dominert av menn, men dette har endret seg de siste årene. Vi i Retura Gruppen er opptatt av å være en inkluderende arbeidsplass, der menn og kvinner får like muligheter. Vi ser verdien i en mangfoldig arbeidsstyrke som representerer ulike perspektiver og erfaringer.

Da Retura var et nyetablert selskap tidlig på 2000-tallet var det få kvinner i arbeidsstokken. Det ble arrangert egne jentetreff for å prøve å samle jentene på tvers av selskaper, hvor flere satt som eneste kvinne i et mannsdominert arbeidsmiljø. I dag har vi jenter involvert i alle deler av avfallsprosessen, fra å jobbe på sorteringsanlegg og gjenvinningsstasjoner, til å kjøre avfallstransport, til roller i salg og administrasjon og ledelsen.

Slutt på «gubbevelde»

Vi er opptatt av å rekruttere og beholder kvinner i avfallsbransjen, og selv om vi nå er flere enn vi var før, jobber vi kontinuerlig for å oppnå enda større mangfoldighet blant våre ansatte. Det hender vi humrer og tøyser litt etter samlinger når vi ser på gruppebilder og kaller det «gubbevelde» – for det er fortsatt overvekt av menn – men det viser at vi fortsatt må jobbe for å sikre balanse! Det mener vi er sunt da vi tror en mangfoldig arbeidsstyrke kan føre til bedre beslutninger og en mer inkluderende arbeidsplass.

Alle har en rolle

Vi håper at enda flere jenter vil søke seg til avfallsbransjen de neste årene! Vi har alle en rolle i å bidra til grønn vekst og en mer bærekraftig og inkluderende fremtid. Gjennom å oppmuntre og støtte jenter og kvinner i avfallsbransjen kan vi oppnå en mer mangfoldig og effektiv avfallsbransje som jobber for en bærekraftig fremtid!

Vi ønsker med dette å rette en stor takk til alle jenter i avfallsbransjen! Gratulerer med dagen!

×

Vi bruker Google Analytics som samler informasjonskapsler som grunnlag for å tilby relevant markedsføring og videreutvikle våre tjenester og dette krever ditt samtykke. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler opplysninger i vår personvernerklæring her.

[ga_optout]