Retura Gruppen har signert Grønnvaskingsplakaten

Retura Gruppen har signert Grønnvaskingsplakaten og vi bekrefter dermed vårt engasjement for å drive en bærekraftig virksomhet.

Vår direktør for bærekraft og digitalisering, Helena Willumsen, sier følgende om beslutningen:

«Som en aktør i avfalls- og gjenvinningsbransjen har vi et spesielt ansvar for å ta vare på miljøet. Våre produkter og tjenester har en sentral rolle i det grønne skifte gjennom vår bidrag med å redusere avfallsmengder, øke andelen av materialer og ressurser til gjenvinning og generelt være med på å redusere miljøbelastningen gjennom gode og trygge rutiner for innsamling og håndtering av avfall. Vi har alltid prioritert bærekraftige praksiser og ved å signere Grønnvaskingsplakaten viser vi vårt engasjement for å bekjempe grønnvasking og fremme en mer bærekraftig framtid. Vi håper at flere i bransjen vil følge etter og forplikte seg til å vise at de praktiserer det de faktisk kommuniserer rundt bærekraft og samfunnsansvar.»

Grønnvaskingsplakaten er en viktig milepæl for oss i Retura da vi ønsker å bli ledende aktør på bærekraft og miljø i avfallsbransjen, og vi vil fortsette å jobbe mot å oppfylle kravene og standardene som er satt for å beskytte miljøet og skape en bærekraftig framtid.