Nye krav til kildesortering fra 2023

Mange av oss er flinke til å skille matavfallet fra restavfallet, både privat og på jobb, men nå må vi kanskje bli enda flinkere!

Fra og med 01.01.2023 innføres nye regler for kildesortering i Norge. Kravene skal sikre mer kildesortering og materialgjenvinning av avfall. Loven er et virkemiddel for å nå de felles målene om at vi innen 2035 skal materialgjenvinne 65 prosent av husholdningsavfallet. Dette påvirker også bedrifter da reglene også gjelder for lignende avfall fra næringslivet. Det betyr at om du har avfall som hageavfall, landsbruksplast, matavfall og plastavfall så skal det kildesorteres fra januar 2023.

Målet er at mest mulig av avfallet skal bli til nye ressurser. Eksempelvis kan matavfall bli til biogass og gjødsel, mens plast kan gjenbrukes. Ved å gjenvinne avfall som plast og biologisk avfall utnytter vi ressursene enda bedre og sparer miljøet for klimagasser.

For deg og din bedrift vil dette bety at du må ha avfallsløsninger som er tilpasset de nye kravene. Kanskje vil det innebære at du trenger en endring av dagens løsning. Ved utsortering av flere avfallstyper kan det bli behov for nytt utstyr, som flere beholdere, for å oppfylle de nye kravene til kildesortering.

Vi kan hjelpe deg og din bedrift med tilpasning av dagens løsning for å imøtekomme de nye kravene! Ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne!