Helena Willumsen blir direktør for bærekraft og digitalisering i Retura

Retura Norge AS har ansatt Helena Willumsen (45) som Direktør bærekraft og digitalisering. Dette er en nyopprettet stilling, som skal bidra til å styrke Retura sitt arbeid i å nå de overordnede målene om økt materialgjenvinning, og synliggjøre effektene av alt det viktige vi gjør for å skape en sirkulær økonomi.

» Jeg er svært takknemlig for å ha fått muligheten til å jobbe med noe som virkelig har betydning for oss alle i hverdagen, og som forhåpentlig vil bidra til at vi kan levere jordkloden videre grønnere og mer bærekraftig enn den er i dag.»

Helena Willumsen

Helena gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer – Avfallsbransjen må utvikles og ta nye grep, for at vi skal kunne bli mer bærekraftige og bidra ytterligere inn i det grønne skifte. Retura er langt fremme når det gjelder utvikling og innovative løsninger – nå er tiden inne for å jobbe videre med datafangst, rapportering og måle effekten av alle de tiltakene og bidragene Retura har jobbet med innenfor den sirkulære økonomien. Sporbarhet, teknologiske løsninger og samarbeid står på dagsorden! Jeg er svært takknemlig for å ha fått muligheten til å jobbe med noe som virkelig har betydning for oss alle i hverdagen, og som forhåpentlig vil bidra til at vi kan levere jordkloden videre grønnere og mer bærekraftig enn den er i dag, sier Helena.

Lang bransjeerfaring

Helena Willumsen er utdannet sivilmarkedsfører fra BI og emballasjeøkonom fra DNE. I tillegg har hun ved siden av jobben i Retura tatt kurset bærekraft som konkurransekraft, arbeidsrett og verdibasert ledelse og organisasjonskultur på USN og BI. Helena er opprinnelig fra Bærum, gift og har to barn. Helena Willumsen kommer fra stillingen som nasjonal salgssjef i Retura Norge. Hun har 11 års bransjeerfaring, hvor hun de siste 9 årene har jobbet som nasjonal salgssjef. Tidligere har Helena jobbet i Staples og Maske Gruppen.

Styret og administrasjonen i Retura Norge er veldig tilfreds med ansettelsen av Helena på det som er et strategisk viktig område. Helena har erfaringen, kompetansen og ikke minst «driven» som skal til for å lykkes i en slik rolle.

Om Retura

Retura tilbyr komplette avfallsløsninger for næringslivet. Selskapets unike landsdekkende tilstedeværelse danner grunnlaget for lokal verdiskaping. Retura leverer kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Med en samlet omsetning på over 2,5 milliarder NOK og flere hundre ansatte, fordelt på 24 virksomheter, skaper Retura verdier og arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Sammen med kunder, leverandører og samarbeidspartnere jobber Retura hver dag for et miljø i balanse.


For mer informasjon kontakt:
Administrerende direktør Harald Johnsen

E-post: harald.johnsen@retura.no
Mobil: 97014456