Nytt merkesystem for kildesortering

Hvis du er litt opptatt av kildesortering og gjenvinning, så har du kanskje lagt merke til noen nye symboler som har dukket opp på produktemballasje de siste månedene?

Nye avfallssymboler på produktemballasje

Det som tidligere var små trekanter med symboler i midten, er nå blitt skiftet ut med fargerike firkanter med hvite symboler. Alle avfallskategorier har nå fått tildelt egne farger som skal gjøre det lettere å tolke merkingen.

Denne endringen er del av den nye merkeordningen som skal sørge for bedre kildesortering over hele landet. Det nye merkesystemet er et prosjekt mellom retursamarbeidet LOOP og bransjeorganisasjonen Avfall Norge hvor hensikten er å tilrettelegge for best mulig kildesortering. Dette skal på sikt bidra med å hjelpe oss å oppnå de nasjonale målene om 65 % kildesortering innen 2035.

Lik merking over hele landet

Tidligere har vi måtte forholde seg til ulike varianter av merking for kildesortering avhengig av hvor vi befinner oss. Hvor mange ganger har man ikke kastet noe i restavfall fordi man ikke forstår symbolene som avfallsutstyret er merket med? Ambisjonen er at det nå skal være lik merking for kildesortering enten man befinner seg hjemme, på jobb, i offentlige rom, på gjenvinningsstasjonen og på emballasjen.

Det nye merkesystemet er blitt et nordisk samarbeid, hvor Sverige, Danmark, Finland og Island har jobbet sammen på tvers av grensene for en harmonisert merkeordning i Norden. Dette vil gjøre at også produkter kjøpt i andre land vil bli sortert riktig når det krysser landegrenser.

 

Returas rolle i ny merkeordning

Salgskoordinator Sanne Horup viser frem de nye avfallsmerkene

Retura Norge er med i faggruppen til LOOP for å bidra med innspill til videreutvikling og design av ytterligere symboler. De nye symbolene vil gjøre det enklere for næringskunder å sortere sine avfallstyper riktig, og igjen bidra til høyere sorteringsgrad.

Da vi i Retura skulle designe nytt merkemateriell var de nye symbolene og fargene er sentral del for utformingen av nye plakater og merker. Vi vet at god merking av avfallsrom er en viktig del av en velfungerende avfallsløsning. Derfor har vi utarbeidet godt merkemateriell i form av klistremerker, plakater og skilter for å hjelpe våre kunder med merking av utstyr og avfallsrom. Utrullingen av nytt merkemateriell har begynt, og sammen skal vi jobbe for å nå det nasjonale målet om 65 % kildesortering!

Hvis du ønsker mer informasjon om det nye merkesystemet og hvordan du eller din bedrift kan ta dette i bruk, så ta gjerne kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å komme i gang!