Butikk

Fraksjonsmerker

1111_Emballert matavfall

11 kr

Fraksjonsmerker

1111_Matavfall

11 kr

Fraksjonsmerker

1111_Uemballert matavfall

11 kr

Fraksjonsmerker

1128_Frityrolje

11 kr

Fraksjonsmerker

1131_Hageavfall

11 kr

Fraksjonsmerker

1141_Rent trevirke

11 kr
11 kr

Fraksjonsmerker

1149_Blandet trevirke

11 kr

Fraksjonsmerker

1149_Trevirke

15 kr550 kr

Fraksjonsmerker

1211_Aviser og magasiner

11 kr
11 kr

Fraksjonsmerker

1221_Papp

11 kr

Fraksjonsmerker

1231_Emballasjekartong

11 kr

Fraksjonsmerker

1241_Drikkekartong

11 kr

Fraksjonsmerker

1251_Kontorpapir

11 kr

Fraksjonsmerker

1251_Makulering

11 kr

Fraksjonsmerker

1251_Papir

11 kr

Fraksjonsmerker

1251_Papir_til_makulering

11 kr

Fraksjonsmerker

1299_Papp og papir

11 kr

Fraksjonsmerker

1311_Glassemballasje

11 kr
11 kr

Fraksjonsmerker

1331_Vindusglass

11 kr

Fraksjonsmerker

1341_Bilruter

11 kr