UtstyrBeholdere for risikoavfall

Beholdere for risikoavfall

Dette er spesialbeholdere som sikrer trygg lagring og transport av risikoavfall (medisinavfall og smittefarlig avfall).

Risikoavfall hentes av personell som er opplært i innsamling av denne typen avfall.

Avfall du kan sortere i Beholdere for risikoavfall