UtstyrBeholdere for risikoavfall

Beholdere for risikoavfall

Medisinavfall og smittefarlig avfall utgjør en spesiell kategori av farlig avfall som krever nøye håndtering for å minimere helse- og miljørisiko. For å sikre trygg lagring og transport av slikt avfall, er beholdere for medisinavfall og smittefarlig avfall et krav.
Beholdere for risikoavfall er spesialbeholdere som sikrer trygg lagring og transport av risikoavfall (medisinavfall og smittefarlig avfall).

Hvorfor trenger man en beholder for medisinavfall og smittefarlig avfall?

Sikkerhet: Beholderne er utformet for å beskytte mennesker og miljøet mot farlige stoffer som kan forårsake skader eller forurensning.

Compliance: Ved å bruke slike beholdere overholder du lovpålagte forskrifter og retningslinjer for håndtering og transport av medisinavfall og smittefarlig avfall.

Effektiv håndtering: Beholderne gjør det enkelt å samle inn, lagre og transportere slikt avfall på en organisert og sikker måte.

Risikoavfall hentes av personell som er opplært i innsamling av denne typen avfall.

Avfall du kan sortere i Beholdere for risikoavfall