AvfallstyperFarlig avfallVindusruter med ftalater

Vindusruter med ftalater

Windows containing phthalates

Oversikt over hva som sorteres som vindusruter med ftalater. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

7156

Hva kan leveres

Gjelder isolerglassruter produsert fra 1990 frem til 2005.
Må leveres hele og sprekker skal tapes.

Krav
  • Må være fritt for PCB-holdige isolerglassruter (produsert fra 1965 frem til 1975 og importerte ruter frem til og med 1980) og vindusruter med klorparafiner (produsert fra 1975 til 1990).
  • Enkle og koblede vinduer skal ikke innblandes i leveransen.
  • Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner.
Innsamling

Kryss-spikres stående på pall eller leveres i egne bur/stativ.
Årstall og leverandør skal skrives på rutene med tusj.

 

Transporteres med skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg.

Omlastes eller transporteres direkte til godkjent mottak.

Isolerglassruter med ftalater sendes kun til anlegg som har særskilt tillatelse til mottak av denne type farlig avfall. Her blir rutene visuelt kontrollert, før vinduene demonteres. Alt avfall med ftalater blir sendt til destruksjon.

Gjenvinning

Materialgjenvinning av glass som ikke er befengt med ftalater.

Forseglingslim, tetningslister og trerammer med spor av ftalater, leveres til godkjent forbrenningsanlegg med energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Returordning regulert i Avfallsforskriften kapittel 14.

Isolerglassruter med ftalater er omfattet av leverings- og deklarasjons-plikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11 og 13.

Det er forseglingslim/tetningslist som inneholder ftalater.

Feilsortering av isolerglassruter kan medføre høye sorteringstillegg.

Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser (feilsortering)

Ingen særskilte risikoforhold.