AvfallstyperFarlig avfallVindu med PCB

Vindu med PCB

Glass units containing PCB

Oversikt over hva som sorteres som PCB-holdige vindusruter. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

7211

Hva kan leveres

Isolerglassruter som inneholder PCB, gjelder isolerglassruter produsert fra 1965 frem til 1975 og importerte ruter frem til og med 1980.

Krav
  • Må leveres hele og sprekker skal tapes
  • Må være fritt for isolerglassruter merket Thermopane, vindusruter med klorparafin (produsert fra 1975 frem til 1990) og vindusruter med ftalater (produsert fra 1990 til 2005)
  • Enkle og koblede vinduer, norske isolerglassruter produsert etter 1975 og utenlandsprodusert etter 1980, skal ikke innblandes i leveransen
  • Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner.
Innsamling

Kryss-spikres stående på pall eller leveres i egne bur eller stativ. Årstall og leverandør skal skrives på rutene med tusj. Transporteres med skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes eller transporteres direkte til godkjent mottak. PCB-holdige isolerglassruter sendes kun til anlegg som har særskilt tillatelse til mottak av denne type farlig avfall. Her blir rutene visuelt kontrollert, før vinduene demonteres. Alt PCB-holdig avfall blir sendt til destruksjon.

Gjenvinning

Materialgjenvinning av glass som ikke er befengt med PCB-holdig materiale. Energigjenvinning, hos godkjent forbrenningsanlegg, av trerammer med spor av PCB.

Ytterligere informasjon

Returordning regulert i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) ref. Kapittel 14. Kasserte PCB-holdige isolerglassruter.
PCB-holdige isolerglassruter er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) ref. Kapittel 11 Farlig avfall.
Det er forseglingslimet som inneholder PCB.
Feilsortering av isolerglassruter kan medføre høye sorteringstillegg.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
PCB er miljøgifter, oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste.