AvfallstyperAvfall fra fiskeoppdrettTau og trosser

Tau og trosser

Tau og trosser

Sist oppdatert

10. januar 2023

NS-nr

1741

Hva kan leveres

Tau og trosser laget av ulike plastkvaliteter, brukt i fiskerinæringen.

Krav
  • Tauene må sorteres i ulike kvaliteter
  • Tauene må ikke være forurenset med gro, sand, gjørme
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i bigbags eller container eller pallekarm.
Transporteres med skapbil, lift eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg.
Sorteres ytterligere dersom det er nødvendig, vaskes, kvernes og granuleres.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning.
Tau er råstoff til produksjon av nye plastprodukter, som f.eks. serveringsbrett, handekurver, møbler m.m.

Ytterligere informasjon

.