AvfallstyperTrevirkeRent trevirke

Rent trevirke

Untreated wood

Oversikt over hva som sorteres som rent, ubehandlet trevirke. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

1141

Hva kan leveres

Trevirke fritt for enhver form for behandling. Paller, trekasser og ubehandlede trematerialer fra bygging. Ubehandlet trevirke fra rivning av stenderverk, takbjelker og andre bygningskonstruksjoner.

Krav
  • Må være fri for maling, lakk og annen overflatebehandling
  • Ikke treverk med sementrester, asfalt- eller gipsplaterester
  • Ikke spon, Huntonit, brannhemmende plater eller laminater
  • Ikke impregnert trevirke (CCA, Cu og kreosot)
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Stables på pall eller oppsamling i container. Behandlingsutstyr hos kunde kan være en skrukomprimator eller en rollerpack.
Paller hentes med skapbil. Containere og komprimator transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Kvernes og metallsepareres. Mellomlagres og transporteres i bulk til energianlegg.

Gjenvinning

Benyttes til energigjenvinning. Brensel i biobrenselanlegg til produksjon av fjernvarme, damp til elproduksjon eller prosessdamp. Spiker og lignende går til materialgjenvinning.

Ytterligere informasjon

Kan også være råstoff til trebaserte produkter som spon, bygnings- og trefiberplater.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.