AvfallstyperPlastPP-sekk bigbag

PP-sekk bigbag

PP-bag bigbag

Oversikt over hva som sorteres som PP-sekk. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1713

Hva kan leveres

Storsekk av polypropylen. Alle tomme PP-sekker (storsekker/bigbag) fra landbruk, industri og fiskeri. Innersekk av LDPE og yttersekk kan leveres sammen. Yttersekken skal være av materialet «Polypropylene 05».

Krav
  • Må være rene og uten sjenerende lukt
  • Skal ikke inneholde produktrester
  • Må ikke blandes med andre plasttyper og materialer som f.eks. hardplast, presenninger eller plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Samles inn i containere som tømmes med lift- eller krokbiler. Dersom kunden har emballasjepresse, hentes ferdig pressede baller med skapbil. Kan også stables på pall.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Presses til baller, mellomlagres og transporteres til sluttbruker.

Gjenvinning

Materialgjenvinnes. PP-sekker smeltes om til granulat og blir råvare til produksjon av nye PP-sekker eller andre produkter som inneholder PP, for eksempel batterikasser.

Ytterligere informasjon

Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.