AvfallstyperAvfall fra fiskeoppdrettLuseskjørt (PVC)

Luseskjørt (PVC)

Lice skirt (PVC)

Sist oppdatert

6. januar 2023

NS-nr

1723

Hva kan leveres

Alle typer og kvaliteter av luseskjørt.

Krav

For at Retura skal kunne sende luseskjørt til materialgjenvinning så er det en forutsetning at de ikke har for mye gro, sand eller annen forurensing. Vi anbefaler derfor at luseskjørtene rengjøres med høytrykksspyling eller andre metoder.

Innsamling

Oppsamling big-bags eller container.
Husk å merk big-bags med riktig kundenavn og lokasjon. Transporteres med krokbil, lastebil eller semitrailer.

 

 

 

 

Behandling

For at Retura skal kunne sende luseskjørt til materialgjenvinning, må det demonteres i forkant hos kunden. Bunnring (nedlodding), tau og andre komponenter blir sortert i egne rene fraksjoner.

Gjenvinning

Luseskjørt leveres i dag både til material- og energigjenvinning. Metallet (nedloddingen) vil uansett behandlingsmetode utsorteres og sendes til materialgjenvinning. Utslagsfaktor for hva som blir sendt til materialgjenvinning og hva som blir sendt til energigjenvinning er basert på kvaliteten iht. forurensing og fraktavstand til sluttmottak. Retura har som mål at størst mulig andel av luseskjørt blir materialgjenvunnet.

Ytterligere informasjon

Ta kontakt med ditt lokale Retura selskap.

Foto: MOWI