AvfallstyperPapir, papp og kartongKontorpapir

Kontorpapir

Office paper

Oversikt over hva som sorteres som kontorpapir. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1251

Hva kan leveres

Kopi- og skrivepapir, brosjyrer, aviser, tidsskrifter, konvolutter o.l.
Kan også inneholde noe papp og kartong.

Krav
  • Må ikke være plastbelagt
  • Ikke tørkepapir, servietter, gavepapir, matpapir, drikkebeger, drikkekartong
  • Lagres tørt, kan ha maks 10 % fuktinnhold
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i beholder, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være rullekomprimator.
Transporteres med komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Sorteres i ulike papirkvaliteter. Presses i baller for lagring og videretransport til papirfabrikk.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning. Papir er innsatsfaktor i produksjon av nytt papir, emballasjepapir, tørke- og toalettpapir. Papp og kartong blir til ny emballasje.

Ytterligere informasjon

Ett tonn returpapir tilsvarer i ny papirproduksjon, råstoff fra 14 trær.
Pris reguleres etter Euwid-indeksen.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.