AvfallstyperAvfall fra fiskeoppdrettKobberimpregnert nøter

Kobberimpregnert nøter

Copper-alloy nets

Sist oppdatert

26. april 2022

NS-nr

9999

Hva kan leveres

Alle typer/kvaliteter av nøter.

 

Krav

Nøtene må vaskes og testes for kobberinnhold på notvaskeriene.
Dersom nøtene inneholder mer 0,25 % kobberinnhold, blir nøtene klassifisert som farlig avfall.

 

Innsamling

Nøtene samles i store bigbags eller i containere.
Transporteres med lift eller krokbil.

Behandling

Innholdet av kobber og coating avgjør behandlingsmetode for nøtene. Behandlingsmetode avgjøres ved analyseresultater og visuell kontroll av nota.

Gjenvinning

Dersom nota inneholder store mengder kobberimpregnering og coating, vil nota bli sendt til energigjenvinning. Dersom den ikke inneholder store mengder med kobberimpregnering eller coating, så vil nota benyttes til materialgjenvinning. Nøter kan brukes som råstoff til econyl, som man blant annet benytter i tekstilindustrien, eller som råstoff i produksjon av ulike typer plastprodukter.

 

Ytterligere informasjon

Ta kontakt med Retura for ytterligere informasjon.

 

Foto: MOWI