AvfallstyperAvfall fra fiskeoppdrettIkke-kobberimpregnerte nøter

Ikke-kobberimpregnerte nøter

Non-copper nets

Sist oppdatert

9. januar 2023

NS-nr

1741

Hva kan leveres

Alle typer og kvaliteter av nøter.

Krav

Må ikke inneholde for mye gro og forurensning.

Innsamling

Oppdrettsnøter sendes til notvaskeri hvor de vaskes, kontrolleres, repareres og tørkes.  Nøter som blir godkjent for videre bruk blir pakket og tausettes før de sendes i retur til kunde. Nøter som ikke kan gjenbrukes blir faset ut. De blir da hentet på notvaskeriet og transportert videre til behandling hos mottaksanlegg.

Behandling

Gjennomgår ytterligere rens/vask, før man demonterer nota for å få ut blant annet nylon.

Gjenvinning

Nøtene blir materialgjenvunnet. Nylon blir sendt videre til produksjon av econyl, mens andre deler av nota blir kvernet og granulert. Plasten blir benyttet som råstoff for produksjon av nye plastprodukter. De delene av nota som ikke kan materialgjenvinnes, går videre til energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Ta kontakt med Retura for ytterligere informasjon.