Hamsterhjul

Hamster wheel

Sist oppdatert

9. januar 2023

NS-nr

9999

Hva kan leveres

Alle typer/kvaliteter av hamsterhjul med eller uten EPS.

Krav

Hamsterhjulene må ikke ha for mye gro eller annen forurensning på seg. En forutsetning for å kunne sende plasten til materialgjenvinning er at det blir rengjort. Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

 

Innsamling

Hamsterhjul må trekkes på land og blir demontert. Plasten blir i noen tilfeller kappet i lengder på 4- 6 meter og transportert videre til mottaksanlegg. I andre tilfeller blir plasten kappet i lengder og kvernet på hentested.

Hamsterhjulene transporteres med krokbil eller lastebil.

Behandling

Plasten blir granulert til små plastpellets.

Gjenvinning

Hamsterhjulene blir materialgjenvunnet. Plasten blir benyttet som råstoff til nye plastprodukter som VVS-rør, plastplater, møbler m.m. Metallet blir sendt videre til omsmelting og råstoff til nye metallprodukter.

Ytterligere informasjon
  • Ved bestilling: Send epost til: oppdrettsutstyr@retura.no – Husk å oppgi antall som skal hentes inn. Vær tydelig på bestillingen med riktig kundenavn og adresse på anlegg.
  • Fraksjonsmerker kan bestilles i vår nettbutikk: retura.no/nettbutikk/

For ytterlig informasjon ta kontakt med ditt lokale Retura-selskap.

 

 

 

 

 

Ta kontakt med ditt lokale Returaselskap.