Hamsterhjul

Hamster wheel

Sist oppdatert

26. april 2022

NS-nr

9999

Hva kan leveres

Alle typer/kvaliteter av merder.

Krav

Hamsterhjulene må ikke ha for mye gro eller annen forurensning på seg.

Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling

Hamsterhjulene blir demontert og ved bruk av spesialutstyr kappet i lengder som gjør det mulig å gjennomføre miljøhugging.

Hamsterhjulene transporteres med lift eller krokbil.

Behandling

Hamsterhjulene blir demontert og miljøhugget i tilknytning til sjøanlegget, før det fraktes videre til behandlingsanlegg.

Gjenvinning

Hamsterhjulene blir materialgjenvunnet. Plasten blir benyttet som råstoff til nye plastprodukter som VVS-rør, plastplater, møbler m.m. Metallet blir sendt videre til omsmelting og råstoff til nye metallprodukter.

Ytterligere informasjon

Ta kontakt med Retura for ytterligere informasjon.