AvfallstyperAvfall fra fiskeoppdrettFôrslanger (PP/PE-rør)

Fôrslanger (PP/PE-rør)

Feeding pipes

Sist oppdatert

26. april 2022

NS-nr

1722

Hva kan leveres

Alle typer/kvaliteter av fôrslanger.

Krav

Fôrslangene må ikke inneholde store mengder med pellets «»kaker»» da det forringer kvaliteten. Dersom det er mulig, bør Fôrslangene spyles innvendig.

Dersom fôrslangene inneholder for store mengder med fôr «»kaker»» blir de omklassifisert til restavfall.

Innsamling

Fôrslangene blir ved hjelp av spesialutstyr kappet i lengder som gjør det mulig å frakte de videre i container eller miljøhugget på land i tilknytning til sjøanlegget.

Fôrslangene transporteres med lift eller krokbil.

Behandling

Fôrslangene blir kvernet, vasket og før de blir granulert.

Gjenvinning

Fôrslanger som har blitt spylt og vasket blir materialgjenvunnet. Plastgranulatene blir benyttet til å lage nye VVS-rør eller nye fôrslanger.

Dersom fôrslangene er for forurenset vil de bli benyttet til energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Ta kontakt med Retura for mer informasjon.

 

Bilde: MOWI