AvfallstyperAvfall fra fiskeoppdrettFôrslanger (PP/PE-rør)

Fôrslanger (PP/PE-rør)

Feeding pipes

Sist oppdatert

9. januar 2023

NS-nr

1722

Hva kan leveres

Alle typer/kvaliteter av fôrslanger.

Krav

Fôrslanger må være tilstrekkelig rengjort. Det er svært viktig at det ikke blandes fôrslanger av ulik plastkvalitet i samme levering. Dersom fôrslangene ikke er tilstrekkelig rengjort og inneholder rester av fôrkaker, så blir de omklassifisert til restavfall.

Innsamling

Fôrslanger fraktes til egnet landbasert lokasjon av kunde. Fôrslangene kan ligge i sjøen, eller de kan lagres på land hvor det er fremkommelig med lastebil og mobilt utstyr. Hvis fôrslanger ligger i sjøen, så løftes de på land for deretter å miljøhugges og klippes i mindre lengder. I noen tilfeller vil fôrslangene  kvernes på hentelokasjon for å optimalisere transport. Dette bestemmes ut fra hva slags løsning som passer for kunden og plass på lokasjonen for mobilt utstyr.

Ved henting av big-bags som er klargjort av kunden, husk å merk sekk med kundenavn og adresse på anlegg.

Rørene lastes videre i krokcontainer eller lastebil for transport til mottaksanlegg. Vi etterlater lokasjonen ren og ryddig.

 

Behandling

Etter at fôrslangene er klippet i mindre lengder, så blir de kvernet, vasket og granulert. Ved å klippe forslangene fremfor å sage, så minimeres utslipp av mikroplast.

Gjenvinning

Fôrslanger går til granulering og blir omgjort til plastpellets som brukes som råstoff til nye produkter. Fôrslanger blir dermed materialgjenvunnet. Fôrslanger som ikke er tilstrekkelig rengjort vil omklassifiseres til restavfall og blir energigjenvunnet.

 

Ytterligere informasjon
  • Ved bestilling: Send epost til: oppdrettsutstyr@retura.no – Husk å oppgi ca. antall meter som skal hentes inn. Vær tydelig på bestillingen med riktig kundenavn og adresse på anlegg.
  • Fraksjonsmerker kan bestilles i vår nettbutikk: retura.no/nettbutikk/

For ytterlig informasjon ta kontakt med ditt lokale Retura-selskap.

 

Bilde: MOWI