AvfallstyperMasserBetong og lettbetong uten armering

Betong og lettbetong uten armering

Concrete and lightweight concrete without reinforcement

Oversikt over hva som sorteres som betong og lettbetong uten armeringsjern. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1611

Hva kan leveres

Alt av betongkonstruksjoner uten armeringsjern.

Krav
  • Ikke armert betong
  • Ingen forurensning i hverken materiale eller overflate
  • Ikke innblandet med fremmedelementer
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i containere.
Transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved ankomst på mottaksanlegg. Knuses.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning. Knust betong uten forurensning kan disponeres uten tillatelse etter forurensningsloven. Forurenset betong må leveres til et godkjent mottak.

Ytterligere informasjon

Omfattes av forurensningsforskriften ref. Kapittel 2
«Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider».
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering eller forurensning.

Ingen særlige risikoforhold.